دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 3 آبان 93 | بازدید: 4016 مرتبه | دیدگاه:

نبرد جهانی علیه جدیدترین عامل بروز سرطان: هوای آلوده شهری

سازمان جهانی سلامت در آخرین گزارش خود آلودگی های هوای شهری را سرطانزا توصیف کرد و مواد موجود در آلاینده های شهری و صنعتی را عامل مستقیم سرطان ریه و مرتبط با سرطان مثانه عنوان کرد.
سازمان بین المللی تحقیقات سرطان اعلام نمود که اینگونه سرطا نها علائم مشخصی بر روی بدن انسان ندارند و افراد پس از ورود به مرحله بحرانی از وجود آنها اطلاع پیدا می کنند.
دکتر دانا لوموس از سازمان بین المللی تحقیقات سرطان عنوان داشتند که: “آلودگیهای هوای شهری برای انسانها بسیار سرطانزا است. ما کار بسیار زیادی برای تغییر هوایی که تنفس می کنیم نم یتوانیم انجام دهیم و ما همه در قبال این موضوع مسئولیم. بنابراین من فکر می کنم موضوع ساماندهی به راه حلهای چگونگی برطرف کردن این موضوع بسیار مهم است.


سازمان تحقیقات سرطان در گذشته مواد و آلاینده های گوناگونی را به عوامل خطرات و سرطان زا معرفی کرده بود ولی این اولین بار است که این سازمان هوایی را تنفس می کنیم را به عنوان موضوعی خطرناک برای سلامت عنوان داشته است.

 

ریحانه جلودارزاده

نبرد جهانی علیه جدیدترین عامل بروز سرطان: هوای آلوده شهری

مجله دانستنیهای سرطان