دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 3 آبان 93 | بازدید: 4479 مرتبه | دیدگاه:

انقلابی در سلو لهای بنیادی و شروع عصر تولید داروهای شخصی

بنا بر ادعای دانشمندان ژاپنی، آنها موفق به کشف روش جدیدی شده اند که با استفاده از آن می توانیم عصر جدیدی را در دنیای پزشکی تعریف کنیم، عصر داروهای شخصی بیمار.
تیم تحقیقاتی مرکز توسعه زیست شناسی ریکن در ژاپن روشی را ارائه کرده است که با ایجاد شوک در سلول های عادی خون انسان می توانند آنها را به سلولهای بنیادی تبدیل کنند.
سلولهای بنیادی که قابلیت تبدیل شدن به هر نوع درمانی را دارا هستند هم اکنون در درمان بیماریهای چشم، قلب و مغزی استفاده می شوند. تاکنون سلولهای بنیادی از طریق دو روش بحث انگیز استفاده از خون بند ناف نوزاد و یا تولید مجدد ژنتیکی از سلولهای انسان بالغ تولید می شدند که مدت زمان اجرای آنها معمولاً چندین هفته به طول می انجامید و احتمال موفقیت بسیار پایینی را داشتند.


دانشمندان سراسر دنیا با شگفتی و شک به واقعیت این موضوع نگاه می کنند ولی در عین حال نیز در صورت امکانپذیر شدن این روش برای شخصی سازی داروهای درمانی می توان ادعا کرد که راههای درمان سرطان به نقطه عطفی دست یافته است.

 

ریحانه جلودارزاده

انقلابی در سلو لهای بنیادی و شروع عصر تولید داروهای شخصی

مجله دانستنیهای سرطان