دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 13 بهمن 95 | بازدید: 2545 مرتبه | دیدگاه:

آلودگی هوا عاملی مؤثر در بروز سرطان است

قائم مقام و معاون كل وزارت بهداشت گفت: 89 درصد جمعيت دنيا در مناطقي سكونت دارند كه متوسط ذرات كوچكتر از 2/5 ميكرون در هوا بالاتر از استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني است.
به گزارش وزارت بهداشت، دكتر ايرج حريرچي در اولين همايش بين المللي و نوزدهمين همايش ملي بهداشت محيط و توسعه پايدار (اول آبان ماه 1395) كه در سالن همايشهاي برج ميلاد برگزار شد، از آلودگي هاي محيطي به عنوان مشكلي فراتر از كشورهاي در حال توسعه ياد كرد و كشورهاي توسعه يافته را نيز با آن درگير دانست.
وي در اين زمينه گفت: در حال حاضر بيماريهاي غيرواگير مسئول 75 درصد مرگ و مير در سراسر دنيا هستند كه گرچه عواملي چون خطرات متابوليك و رفتاري نيز در ميزان اين مرگ و مير تأثيرگذار هستند اما عوامل محيطي اثر چشمگيرتري در اين مورد دارد.
دكتر حريرچي با اشاره به نقش 19 تا 25 درصدي عوامل محيطي درباره بيماريهاي مختلف خاطرنشان كرد: با كنترل عوامل محيطي مؤثر بر سلامت انسان مي توان از ميزان بروز موارد مرگ و مير ناشي از آنها پيشگيري كرد.
قائم مقام وزير بهداشت ضمن ذكر اين نكته كه توسعه و شهرنشيني بدون توجه به توسعه پايدار در جوامع امروزي باعث افزايش آلاينده ها شده است افزود: اگر چه در زندگي امروز پيشرفتهاي زيادي در بهبود زندگي انسانها داشته ايم، همچنان ميليونها نفر در دنيا از نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي رنج مي برند به طوري كه حتي در پايتخت برخي كشورهاي جهان، سن اميد به زندگي در ميان برخي طبقات خاص اجتماعي 13 تا 17 سال است.


سخنگوي وزارت بهداشت همچنين با اشاره به مطالعات جهاني انجام شده در خصوص وضعيت آلودگي هوا در مناطق مسكوني گفت: 89 درصد جمعيت دنيا در مناطقي سكونت دارند كه متوسط ذرات كوچكتر از 2/5 ميكرون در هوا بالاتر از استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني است.
قائم مقام وزير بهداشت تأكيد كرد: براساس گزارش مؤسسه بين المللي تحقيقات سرطان، آلودگي هوا و ذرات معلق جزو تركيبات اصلي و مؤثر در ايجاد سرطان هستند و هر سال حدود 7 ميليون نفر در دنيا بر اثر بيماريهاي منتسب به آلودگي هاي هوا جان خود را از دست مي دهند كه 3/7 ميليون از اين رقم مربوط به آلاينده هاي محيط آزاد است و 88 درصد از اين مرگ و ميرها در كشورهاي با درآمد كم و متوسط اتفاق م يافتد.


دكتر حريرچي غلظت برخي آلاينده هاي هوا در برخي از شهرهاي بزرگ كشور مانند تهران، كرج، مشهد و اراك را بالاتر از حد استاندارد عنوان كرد و گفت: ريزگردها و نيز آلاينده هاي هوا 38 ميليون نفر از جمعيت كشور را در معرض درجاتي از آلودگي هوا قرار مي دهند كه علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم، از لحاظ اقتصاد درمان نيز هزينه هاي زيادي را به حوزه سلامت تحميل مي كند و بيشترين بار خطر عوامل محيطي بر دوش وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمه گر است؛ بنابراين دانشگاههاي علوم پزشكي بايد استانداردهاي بهداشت محيط را به درستي تدوين كنند.
وي در پايان از سازمانها دست اندركار در اين حوزه به ويژه سازمان حفاظت از محيط زيست خواست تا تهيه، تدوين و پايش برنامه هاي كاهش آلاينده هاي محيطي، اطلاع رساني و تدوين برنامه هاي لازم در اين خصوص را انجام دهند و از ظرفيت كارشناسي وزارت بهداشت در اين حوزه استفاده كنند.

 

آلودگی هوا عاملی مؤثر در بروز سرطان است

مجله دانستنیهای سرطان