دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 13 بهمن 95 | بازدید: 2751 مرتبه | دیدگاه:

برگزاری پانزدهمين كنگره سراسری انجمن انكولوژی و هماتولوژی ايران

پانزدهمين كنگره سالانه خون و سرطان بالغين در ابان ماه 1395 با حضور فوق تخصصهاي خون و سرطان و ساير رشته هاي وابسته به مدت 3 روز در هتل اسپيناس پالاس 2 برگزار و مباحث متعدد در مورد تشخيص و درمان سرطان ها، داروهاي جديد، شيوع و عوامل ايجاد كننده سرطان بحث و تبادل نظر شد. همچنين نشست هاي علمي بصورت پانل در هر روز جهت بررسي و هماهنگ كردن برنام ههاي تشخيصي و درماني مدون انجام شد.
در زير خلاصه مباحث مطرح شده و مصاحبه با چند تن از فو ق تخصص هاي اين رشته در كنگره را مي خوانيد.

پيام دكتر اردشير قوام زاده، رئيس انجمن هماتولوژی و انكولوژی ايران و رئيس كنگره
كنگره سراسري مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران ساليانه با هدف آموزش مداوم گروههاي هدف و ايجاد بستري براي تبادل آخرين و به روزترين دستاوردها و پيشرفتها در زمينه بيما ريهاي خوني و سرطان هاي توپر و نيز درمان با سلول هاي بنيادي برگزار مي شود.
همواره كوشش بر اين است تا ضمن بحث و تبادل نظر مابين صاحبنظران و متخصصان و نيز ارايه راهكارهاي درماني متناسب، روند درمان و مديريت بيماريهاي مربوطه در كشور بهبود يابد.
به عنوان برگزار كننده اين رويداد مهم، انجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران رويكردي را درنظر گرفته تا از تمامي فرصتها و ظرفيتهاي انجمنها و مراكز مرتبط با سرطان كشور در اين زمينه استفاده کند. اين انجمن بر خود فرض مي داند تا تمامي تسهيلات لازم جهت همكاري با مراكز مرتبط از جمله مركز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي  دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن جامعه جراحان ايران، انجمن ارتوپدي ايران، شبكه ملي تحقيقات سرطان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن راديولوژي ايران، انجمن اورولوژي ايران، انجمن پاتولوژي ايران و انجمن ژنتيك ايران را فراهم آورد. امسال پانزدهمين دوره كنگره سراسري مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران در تاريخ 5 لغايت 7 آبان ماه در محل هتل اسپيناس تهران برگزار شد. در اين كنگره مطالب در خلال ارايه سخنرانيها، مقالات مروري، اوريجينال پزشكي و پرستاري، بخش پوستر و كارگاههاي مرتبط در سالن هاي اصلي و جنبي به علاقمندان ارايه شد. اميد كه برگزاري اين قبيل كنگره ها مجالي باشد براي تحقيق هدف غايي و عالي همه دست اندركاران اين رويداد كه همانا خدمت رساني شايسته به بيماران سرطاني و خانواده هاي دردمند ايشان است.
در پايان لازم مي دانم كه از مساعدت و ياري دلسوزانه وزير و معاونين محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور و همكاران ديگر در جهت تصويب كوريكولوم هماتولوژي و آنكولوژي قدرداني و تشكر كنم.


پيام دكتر سيداسدالله موسوي، دبير علمي كنگره
پيشرفت علوم در دهه اخير اعجاب انگيز است. در حوزه انكولوژي و هماتولوژي مطالعات فراواني براي تشخيص بهتر و درمان مناسبتر بيماران انجام شده يا در حال انجام است. آگاهي از تازه هاي دانش به روشهاي مختلف انجام مي شود. يكي از روشهاي انتقال يافته هاي جديد برگزاري كنگره هاست. در رشته خون و انكولوژي ساليانه سمينارها، سمپوزيومها و كنگره هاي متعدد برگزار مي شود كه امكان انتقال دانش و تجربيات را فراهم مي كنند. انجمن هاي شناخته شده در اين عرصه از جمله انجمن سرطان آمريكا ASCO و انجمن مديكال انكولوژي اروپا ) ESMO ( ساليانه يك كنگره جامع برگزار م يكنند. بسياري از صاحبنظران، متخصصين، مؤلفين و همكاران ما با مشاركت در اين كنگره ها نكات فراواني فراگرفته و از دانش و تجربيات يكديگر استفاده مي كنند.

سيستم ثبت دقيقی در حوزه سرطان در سطح ملی نداريم
استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به شيوع روزافزون سرطان اظهار داشت: متأسفانه سيستم ثبت دقيقي در حوزه سرطان در سطح ملي نداريم و بنابراين نميتوان آمار دقيقي از آنها ارائه و يا تعداد بيماران كشور را با سال هاي گذشته مقايسه كرد.
دكتر حميد عطاريان در گفت و گو با خبرنگار اخبار پزشكي وجود يك سامانه ثبت براي بيماران سرطان را ضروري خواند و تصريح كرد: بايد با همت ملي اين سيستم راه اندازي شود تا علاوه بر دسترسي به اطلاعات و آمار دقيق بتوان در راستاي بهبود تشخيص و درمان هم حركت كرد.
اين فوق تخصص مديكال آنكولوژي، سرطان گوارش، سرطان معده، سرطان روده، لوزالمعده و سرطان سينه را از شايعترين سرطانهاي كشور برشمرد و عنوان كرد: با توجه به اينكه متأسفانه در امر كنترل و كاهش دخانيات عملكرد موفقي نداشت هايم سرطان ريه هم از جمله شايعترين سرطانهاست.
وي از جوانگرايي سرطانها در سا لهاي اخير خبر داد و افزود: سرطان خون و مغز در كودكان شايعتر است اما نمي توان با قطعيت گفت كه كدام سرطان در جوانها شايعتر است.
دكتر عطاريان در پايان خاطرنشان كرد: يكي از مهم ترين دستاوردهاي كشورمان در حوزه سرطان ارائه خدمات به صورت كاماً منظم و كلاسيك بوده كه طبق يك گايدلاين اصلي انجام شده است.

 

سن بروز سرطان سينه در كشور 10 سال پا يين تر از كشورهای غربی است
يك فوق تخصص خون و آنكولوژي، ميزان شيوع سرطان سينه در ايران را كمتر از كشورهاي غربي دانست و اظهار كرد: ساليانه حدود ده هزار بيمار جديد شناسايي مي شود كه از لحاظ آماري كمتر از كشورهاي غربي است اما سن بروز اين سرطان در كشور ما حدود 10 سال پايينتر از كشورهاي اروپايي و غربي است.
دكتر فاطمه اصفهاني در گفت و گو با خبرنگار اخبار پزشكي علت پايين بودن سن بروز سرطان سينه در ايران را نامشخص دانست و تصريح كرد: شايد يكي از علل جوانگرايي سرطان سينه در كشور ما پايين بودن ميانگين سني جمعيت كشور بوده و البته عوامل محيطي هم در آن دخيل هستند.
وي با اشاره به وجود تمام درمانهاي جديد ايمني و همچنين همه داروهاي شيمي درماني در كشور گفت: خوشبختانه در صورت مراجعه به موقع، پاسخ به درمان هم در ايران تا حد زيادي قابل قبول است اما متأسفانه برخي بيماران حتي با وجود آگاهي و فرهنگ بالا در مراحل پيشرفته مراجعه مي كنند كه احتمال بهبودي آنان بسيار كم است.
اين فوق تخصص خون و آنكولوژي ضمن تأكيد بر ضرورت و اهميت توجه به علامتهاي كوچك و تغييرات ناچيز روي سينه ادامه داد: درصد موفقيت درمان به طور كامل وابسته به مرحله بيماري فرد دارد كه در صورت مراجعه به موقع درمان پنج ساله تا 85 درصد موفقيت آميز است.
دكتر اصفهاني در پايان حفظ پستان را از اولويتهاي درماني امروز خواند و خاطرنشان كرد: توجه به ژنتيك، غربالگري و زمان انجام آن، مقدار تأثير داروهاي جديد بر بيماران از جمله موارد مهم براي اين سرطان است و طي 3 روز كنگره پانزدهم مديكال آنكولوژي و هماتولوژي پيرامون تمام ابعاد سرطانها بحث مي شود.

 

برگزاری پانزدهمين كنگره سراسری انجمن انكولوژی و هماتولوژی ايران

مجله دانستنیهای سرطان