دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 25 خرداد 98 | بازدید: 896 مرتبه | دیدگاه:

تأثير امواج موبايل بر افزايش خطر ابتلا به سرطان

مطالعات نشان مي‌دهند موش‌هاي نري كه در معرض ميزان بالا RFR (اشعه فركانس راديويي) كه در تلفن‌هاي G2 و G3 استفاده مي‌شوند، بودند با رشد تومورهاي سرطاني مواجه شدند.
محققان برنامه سم‌شناسي ملي آمريكا در گزارش‌ نهايي خود عنوان كردند؛ وجود ارتباط بين اشعه فركانس راديويي و تومور در موش‌هاي نر واقعي است.


«جان بوچر» ، سرپرست تيم‌ تحقيق، در اين باره مي‌گويد: «ميزان اشعه مورد استفاده در اين مطالعه قابل قياس با ميزان قرارگيري انسان در استفاده از موبايل نيست.»
بوچر در ادامه مي‌افزايد: «در مطالعات ما، تمام بدن موش‌ها در معرض اشعه فركانس قرار گرفت. اين ميزان اشعه و طول مدت قرارگيري در معرض آن در مطالعه ما به مراتب بيش از آن چيزي است كه انسان‌ها تجربه مي‌كنند.»


اين مطالعه 10 سال به طول انجاميده و فقط شبكه‌هاي G2 و G3 كه در زمان خودشان استاندارد بودند مورد بررسي قرار گرفتند.
در اين مطالعات انواع RFR مورد استفاده در شبكه‌هاي Wi-Fi يا G5 بررسي نشدند.
به گزارش مهر، مطالعات قبلي نشان داده‌اند؛ امواج موبايل ريسك ايجاد تومورهاي سرطاني مغز و قلب را افزايش مي‌دهد.

 

---------------------------
دانستنیهای سرطان - سال بیستم، شماره 36 و 37
بهار و تابستان 1398
Understanding Cancer -  Vol 20 - No. 36,37 - 2019

تأثير امواج موبايل بر افزايش خطر ابتلا به سرطان

مجله دانستنیهای سرطان