دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 25 خرداد 98 | بازدید: 497 مرتبه | دیدگاه:

موفقيت محققان ايراني در توليد كشنده سلول‌هاي سرطاني

جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي نخستين بار در جهان موفق به توليد ايمونوتوكسين اختصاصي كشنده سلول‌هاي سرطاني شدند.
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: اين تركيب جديد قادر است بدون آسيب به سلول‌هاي سالم، به صورت هدفمند تنها سلول‌هاي سرطاني را از بين ببرد.


دكتر يونس قاسمي افزود: اين تركيب حاصل تلاش 3 ساله و پايان‌نامه Ph.D دكتر مظفر محمدي؛ دانشجوي رشته بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز است كه در آزمايشگاه آنتي بادي‌هاي نوتركيب بخش ايمونولوژي طراحي و توليد شده است.
سرپرست اين تيم تحقيقاتي هم گفت: ايمونوتوكسين توليدي، تركيبي از آنتي بادي، تك رشته‌ايي اختصاصي عليه آنتي‌ژن 18MUC و اگزوتوكسينA. باكتري سودوموناس است.
فروغ نجات‌الهي افزود: در توليد اين پروتئين نوتركيب، آپي توپ جديدي از آنتي‌ژن 18MUC شناسايي و انتخاب و آنتي بادي تك رشته‌ايي اختصاصي عليه آن توليد شد.
وي افزود: با فيوز كردن ژن آنتي بادي با ژن تغيير يافته اگزوتوكسين A. باكتري سودوموناس، محصول موثري توليد و باعث نابودي سلول‌هاي سرطاني شد.


مظفر محمدي، طراح و سازنده ايمونوكسين نيز با بيان اينكه اين تركيب در مرحله آزمايشگاهي توليد شده، گفت: نتايج تست اين محصول بر روي سلول‌هاي سرطان پروستات و سرطان پوست بسيار رضايت‌بخش بوده و توانست باعث از بين رفتن 80 تا 90 درصد از سلول‌هاي سرطاني شود.
وي افزود: اين تركيب پس از توليد در سطح صنعتي و گذراندن كارآزمايي باليني مي‌تواند به عنوان داروي ضدسرطان در اختيار بيماران قرار گيرد.


به گزارش شبكه خبر، ايمونوتوكسين ساخته شده در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اداره ثبت اختراعات و علام تجاري آمريكا US Patent Application و سيستم ثبت بين‌المللي اختراعات PCT به ثبت رسيده است.

 

---------------------------
دانستنیهای سرطان - سال بیستم، شماره 36 و 37
بهار و تابستان 1398
Understanding Cancer -  Vol 20 - No. 36,37 - 2019

موفقيت محققان ايراني در توليد كشنده سلول‌هاي سرطاني

مجله دانستنیهای سرطان