دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 12 بهمن 95 | بازدید: 1620 مرتبه | دیدگاه:

سرطان و مصرف نوشابه های قندی

طبق مطالعه جديد محققان، ارتباط احتمالي بين سرطان و نوشيدني هاي شيرين شده با قند به عواملي نظير سن، موقعيت اجتماعي – اقتصادي و سابقه خانوادگي ابتلا به سرطان هم ارتباط دارد.
محققان دانشگاه ايالتي لوئيزيانا داده هاي مربوط به مصرف نوشيدني هاي شيرين، نوشيدني هاي با طعم ميوه، آبميوه هاي شيرين شده، نوشيدني هاي ورزشي، نوشيدني هاي انرژي زا، چاي و قهوه هاي شيرين شده و ساير نوشيدني هاي شيرين شده با ماده قندي را كه مربوط به 22182 فرد بزرگسال بود بررسي كردند.
آنها همچنين سابق ه اين افراد را از لحاظ ابتلا به سرطان، سيگار كشيدن و وضعيت چاقي مورد بررسي قرار داده و مشخصات جمعيت شناختي نظير سن، جنسيت، نژاد، سطح تحصيلات و نسبت فقر/درآمد را مدنظر قرار دادند.


نتايج نشان داد تأثير مصرف نوشيدني هاي شيرين شده با قند براساس نوع سرطان فرق مي كند و مي تواند به سن افراد هم بستگي داشته باشد.
ملينداساترن، عضو تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «هدف اين مطالعه، ارزيابي دقيق فاكتورهاي پرخطر مصرف قند ناشي از نوشيدنی هاي شيرین حاوي قند در بين افراد بازمانده از سرطان و افرادي كه هنوز مبتلا به سرطان تشخيص داده نشده اند بود. » وي در ادامه افزود: «شواهد اخير نشان دهنده رابطه بين مصرف نوشيدني حاوي قند و ريسك ابتلا به سرطان لوزالمعده و رحم و همچنين خطر عود مجدد سرطان روده و مرگ در بين بازماندگان سرطان است. » به گفته محققان، بررسي مطالعات نشان داد در احتمال ابتلا به سرطان به دليل مصرف نوشيدني هاي قندي، عوامل ديگري نظير سن و جنسيت هم دخيل هستند.

 

سرطان و مصرف نوشابه های قندی

مجله دانستنیهای سرطان