دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 1 اسفند 93 | بازدید: 3427 مرتبه | دیدگاه:

تمرین لبخند درونی در چی کُنگ (قسمت دوم)

اسرار لبخند درونی

لبخند عشق به اعضای حیاتی بدن
مشکلات معمول زندگی آنچنان پیچیده و غامص شده اند که بسیاری از مردم، به سادگی از خیر به دست آوردن یک درک و تصویر کلی از زندگی خویش می گذرند. مغز ما از حجم عظیم اطلاعات که از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه، کامپیوتر و . در حال انفجار است. در حال حاضر مشکل دستیابی به عصاره و اصل این اطلاعات، به صورت قابل فهم، می باشد. واقعیت این است که در فرآیند به اصطلاح «درک » عصاره این حقیقت، جدا کردن ذهن و جسم از یکدیگر کار بسیار سختی است.


چگونه به اندام های داخلی لبخند بزنیم
شروع لبخند به چشم ها
تمرین لبخند درونی با بستن چشم ها و لبخند عمیق به آن ها شروع می شود. چشم های خود را ریلکس کرده و تصور کنید، لبخندی بسیار زیبا و آرامش بخش روی چشمانتان می درخشد. با ریلکس کردن چشمانتان، شما می توانید کلیه ی سیستم عصبی را آرام کنید. چشم ها به کل سیستم عصبی شما، که شامل اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک می باشد، متصل هستند. اعصباب سمپاتیک کارهای پرتحرک و مبارزه و پرواز و … را کنترل می کند و اعصاب پاراسمپاتیک به بدن احساس آرامش و امنیت می دهد تا استراحت کند. این بخش اعصاب، آرامش و عشق را ایجاد کرده و به علاوه تحت تأثیر همین حس آرامش و موافقت، از طرف دیگران نیز فعال می شود.


این دو سیستم عصبی به کلیه ارگان ها و غدد داخلی بدن متصل می باشند و اندام ها بدین طریق دستورات خویش را مانند افزایش یا کاهش فعالیت غدد و ارگان ها بر حسب نیاز دریافت می کنند. بنابراین از طریق همین رشته های عصبی، در تمامی عک سالعمل های فیزیکی اندام ها و احساسات آ نها، تأثیر مستقیم دارند. با رها سازی چشم ها و لبخند درونی به آ نها، به سادگی ذهن را از فشار عصبی ذخیره شده در کلیه ی اندام ها رها می سازید. سپس این ذهن آزاد، توانایی متمرکز کردن تمامی نیروی خلاقیت در جهت انجام کارهایش، و به طور کلی هماهنگ سازی خودش با محیط را خواهد داشت. این ارتباط بین آرامش بصری و توانایی تمرکز، از کشفیات بسیار ظریف اساتید باستانی تانو است.


وقتی شما حس کردید که چشمانتان به لبخند درونی بسیار عمیقی در حال خندیدن هستند، باید این انرژی لبخند را، آرام آرام و سرشار از عشق، به کلیه ی اندام ها و ارگان های داخلی ببرید. به زبان ساده مسیر این لبخند به صورت زیر می باشد:
• مسیر جلو: چشم ها، صورت، گردن، قلب و گردش خون، شش ها، لوزالمعده، طحال، کبد، کلیه ها و غدد فوق کلیوی.
• مسیر وسطی (همزمان با قورت دادن بزاق دهان): دهان، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده.
• مسیر پشتی: لبخند زدن به تک تک مهره های ستون فقرات.


مسیر جلو
این لبخند انرژی چی، از چشم ها شروع شده و بعدها در گردش انرژی در مسیر مدار عالم صغیر، به شما کمک خواهد کرد. لبخند شما باید به سادگی روانی، درست مثل یک آبشار، از چشم های شما پایین آمده و اندام های اصلی حیاتی شما عبور کند. به مرور، با تمرین، انرژی چی شما به صورت خودکار در این اندام ها جریان یافته و به آن ها در انجام وظایفشان کمک می کنند.


فک ها
لبخند را از صورت خود به فک ها ببرید. فکها یکی از مراکز اصلی تجمع فشارها و تنش ها می باشند. وقتی شما اجازه می دهید که انرژی خلق شده توسط «لبخندی درونی » به فک ها انتقال یابد، شما حس خواهید کرد که کل بدن سبک شده و از یک تنش عمیق رها می شود. ممکن است این کار با یک حس مورمور شدن یا صدا همراه باشد، بنابراین اصلاً نگران آن نباشید.


چسباندن زبان به سقف دهان
زبان در واقع پل ارتباطی کانال پشت (یانگ) و کانال جلو (ین) می باشد. نوک زبان خود را به سقف دهان، درست پشت دندان های جلوی بچسبانید. البته حالت صحیح موقعیت زبان، چسباندن آن به قسمت نرم ته سقف دهان می باشد، اما در ابتدا این کار مشکل می باشد. بنابراین زبان را به سقف دهان پشت دندانهای جلویی بچسبانید. وقتی چی در زبان شما جاری گردد ممکن است یک حس عجیب یا مور مور شدن همراه با گرما، در آن ایجاد شود.


گردن و گلو
ناحیه ی گردن هم ناحیه ی دیگری برای تجمع شش ها می باشد. از این محل رگ های خونی و اعصاب بسیار زیادی عبور می کنند که برای سالمتی بسیار حیاتی می باشند. اگر گردن شما گرفته، خشک و تحت تأثیر تنش های زیاد باشد، مغز به سادگی نمی تواند با اندامها ارتباط برقرار کند و دچار فشار می شود. اگر نتوانید گردن خود را از روی این تنش ها آزاد سازید، نمی توانید تکنیک مراقبه ی مدار عالم صغیر را بیاموزید.
ابتدا عضلات گردن را منقبض و سپس آن ها را رها کنید. چانه ی خود را خم کرده و اجازه دهید که سرتان به سینه بچسبد. تانونیست های باستان، این تکنیک را از لاکپشت یاد گرفتند. تصور کنید که دیگر لازم نیست سر خود را روی گردن نگه دارید. ماهیچه های گردن را رها کنید. به گردن و گلوی خود لبخند زده و اجازه بدهید که فشارها و شش های آن ها ذوب گردد.


عشق ورزیدن به قلب
قلب، خون و چی را در سیاهرگ و سرخرگ پمپاژ می کند. از دیدگاه تائویوگا، قلب و کلیه ها، اصلی ترین منتقل کننده چی در بدن می باشند. این بدان معنی است قلب قابلیت افزایش انرژی چی و همچنین بهبود کیفیت آن برای مراحل پیشرفت هتر را دارد. سرخرگ به انرژی یانگ، سیاهرگ به انرژی ین ارتباط دارد. بنابراین سرخرگ ها انرژی مثبت و سیاهرگ ها انرژی منفی دارند. وقتی شما لبخند می زنید قلب خود را سرشار از عشق می کنید، سرعت گردش خون افزایش یافته و تبع آن، تبدیل ین و یانگ (به یکدیگر) نیز در بدن بیشتر خواهد شد. بنابراین به قلب خود لبخند بزنید تا گسترش انرژی عشق درکل بدن احساس کنید.


اگر از لبخند درونی و مدار عالم صغیر جهت کسب چی استفاده کنید، آنگاه قلب کار کمتری می کند. لبخند جاری از چشم ها و مغز، جریان انرژی چی را در بدن روان تر ساخته و به گردش خون ساده تر در رگها و رهایی قلب، کمک می کند. در واقع با ترکیب یک رژیم غذایی و تمرین مناسب می توان جلوی بسیاری از بیماری های قلب را گرفت. احساس کنید که جریان آرامش بخش پس از گذشت از صورت و گردن، به قلب شما وارد می شود. آنگاه احساسی از آرامش و خنکی در قلب ایجاد شده و در همان زمان نیز تأثیر فیزیکی آن را لمس خواهید کرد. افرادی که عصبی هستند و یا خیلی زود خشمگین می شوند، اغلب از دردی که در ناحیه اطراف قلب خود سخن می گویند. لبخند به ناحیه، باعث شادی و رهایی از شش های ذخیره شده و در این ناحیه می گردد. قلب خود را با عشق پر کنید. بگذارید قلب شما «معشوقه » شما باشد.


شش ها
عشق را از قلب خود به شش ها هدایت کنید. احساس کنید که ششها نرمتر و راحت تر در حال نفس کشیدن هستند. تصور کنید هوایی که به شش ها داخل می شود یا از آن خارج می شود، درخشان و بسیار لطیف شده است. احساس کنید آن ها آنقدر مرطوب و اسفنجی می باشند که کل ششها سرشار از آرامش و انرژی گشته است.


شکم
حالا به کبد خود (در سمت راست شکم درست زیر قفسه ی شکم) لبخند بزنید. اگر کبد شما سخت باشد، احساس کردن آن مشکل است، پس با لبخند آن را نرم کنید، با لبخند زدن به آن، به کبد حیاتی دوباره بخشید و آن را با نیروی عشق خود زنده کنید. سپس انرژی لبخند را به دو کلیه خود، درست کمی پایین تر از قفسه سینه، در پشت، در دو طرف ستون فقرات انتقال دهید. غدد فوق کلیوی، روی کلیدها نشسته اند. به آن ها لبخند عمیق بزنید، شاید آن ها مقداری آدرنالین آرامش بخش در پاسخ شما، ترشح کنند. کلیه در واقع بخش مبدل پایینی سیاهرگ و سرخرگ ها می باشد. به کلیه ها لبخند زده و آ نها را سرشار از عشق نمایید. آنگاه کلیه، درست مانند قلب، جریان چی را در سیستم گردن خون تقویت خواهند کرد.
اجازه دهید که لبخند در ادامه مسیرش، با عبور از لوزالمعده و طحال، به بخش مرکزی شکم برسد. سپس به آرامی، لبخند را در ناف خود ذخیره کنید. حالا تمام اندا مها می توانند لبخند بزنند. اگر شما بتوانید در آرامش و شادی بتوانید با آ نها لبخند بزنید. اندام ها شما عصاره ای مانند عسل تولید می کنند. اما اگر شما عصبی و خشمگین و یا ترسیده باشید، همین اندام ها شروع به تولید سم می کنند.


فعالیت لبخند به اندام ها، کار آن ها را بسیار روان تر و سبک تر می کند و کارایی آن ها را نیز بالا می برد. آنها هر روز صدها گالن خود را پمپاژ می کند و تصفیه می کنند، مواد غذایی را به صورت انرژی قابل جذب می شکند، سم های داخل بدن را جمع کرده و تنشهای عصبی ما را جذب می کنند. با لبخند به این اندامها، شما روز آن ها رضایت بخش خواهید کرد.


مسیر وسط
بلعیدن آب دهان به پایین شکم

دوباره به چشم های خود لبخند بزنید. لبخند را به دهان خود انتقال داده و زبان خود را لوله کنید. بزاق دهان جمع می شود. وقتی دهان پر از بزاق دهان شد، نوک زبان را به سقف دهان بچسبانید، عضلات گردن را سفت کرده و آب دهان را ناگهان و با قدرت قورت دهید. طوری که صدای قورت آن را بشنوید. با اینکار لبخند درونی به همراه بزاق دهان، از طریق مری وارد شکم و ناف می گردد. این بزاق نوعی عصاره برای روغن کاری است که حامل انرژی حیاتی می باشد و طریق ناف در کل بدن پخش خواهد شد. به انرژی سیستم عصبی معده لبخند بزنید. آنگاه هضم غذا بسیار راحت تر صورت می گیرد و به علاوه مواد غذایی بهتر جذب می شوند. انرژی لبخند را در روده کوچک و بزرگ و راست روده ها کنید تا آن ها را سرشار از آرامش و شادی کند.


خط پشت: ستون فقرات

دوباره توجه خود را به چشم ها برگردانید ابتدا به آنها سپس به زبان لبخند بزنید، و سپس شروع به لبخند زدن به درون ستون فقرات کنید. مطمئن باشید که ستون فقرات صاف بوده و شانه ها کمی به سمت داخل متمایل باشند. در هر زمان فقط یکی از مهره ها را در نظر بگیرید. به آن لبخند بزنید، تا وقتی که به دنبالچه برسید. ستون فقرات از سیستم عصبی مرکزی شما محافظت می کند و در افزایش جریان انرژی چی در بدن نقش اساسی دارد. از 7 مهره ها گردن شروع کنید و سپس 12 مهره کمر و بعد 5 مهره آخر به علاوه استخواه خاجی و دنبالچه.
به مرور یک جریان گرم، روان و راحت را در هر یک از مهره ها احساس خواهید کرد. وقتی که مهره های کمر، استخوان های خاجی و ناحیه شرمگاهی رها و آرام شوند، انرژی آزاد شده و بسیار راحت تر از ستون فقرات بالا می رود.


پایان دادن با ذخیره کردن انرژی در ناف

هر چند مراقبه لبخند درونی در ابتدا ممکن است کمی مشکل و طولانی باشد، لبخند در اعضا به وضوح احساس نشود، اما با تمرین کل این مراقبه را می توان در عرض چند دقیقه و به سادگی انجام داد. بعد از تمام مراقبه، نباید چرخش انرژی را در مراکز بالایی مانند قلب یا سر در حال خود رها کنید. بهترین مکان جهت ذخیره ی انرژی بدن ناف می باشد، زیرا به سادگی می توان گرمای تولید شده را جمع کند. اکثر مشکلاتی که در مراقبه پیش می آید به دلیل تجمع بیش از حد انرژی در سر می باشد، اما خوشبختانه این مشکل به سادگی قابل حل است. (فصل پرهیز از تأثیرات جانبی را مطالعه کنید)


برای جمع آوری انرژی در ناف، کافی که ذهن خود را روی ناف متمرکز کرده و تصور کنید انرژی به صورت مارپیچی آهسته از ناف (حدود 4 سانت در عمق ناف) به بیرون می چرخد. 36 بار این چرخش را انجام داده و سپس با عوض کردن جهت چرخش انرژی، 24 دور به درون ناف برگردانید. مردها 36 دور اول را در جهت چرخش عقربه های ساعت انجام دهند و 24 دور بعدی را در جهت عکس آن، و خانم ها 36 دور اول را در جهت خلاف عقربه های ساعت و 24 دور بعدی را در جهت عقربه های ساعت انجام دهند. (یک ساعت را روی ناف خود قرار دهید و جهت را تعیین کنید)


نکته ی مهم: اگر قصد دارید بعد از لبخند درونی، چی را در مدار عالم صغیر به گردش در آوردید، (همان طور که در فصلهای بعد آموزش داده می شود) انرژی را در ناف جمع نکنید. بلکه شما باید بعد از مراقبه با مدار عالم صغیر انرژی را در ناف خود ذخیره سازید.


تمرین روزانه لبخند درونی
اگرچه مراقبه لبخند درونی، یک مرحله ی مقدماتی برای شروع مدار عالم صغیر محسوب می شود، اما لبخند درونی به خودی خود یک مراقبه بسیار قدرتمند می باشد. همین مراقبه ی ساده ی لبخند زدن درونی اگر به طور روزانه تمرین شود، می تواند تأثیرات بسیار عمیقی داشته باشد. اگر شما به طور مداوم، آگاه به لبخند درونی خود باشید، مطمئن باشید زندگی شما متحول خواهد شد.
برای من به تجربه ثابت شده است که حضور مستمر در لبخند درونی در بهبود روابط شما با اطرافیانتان، در محل کار یا خانه، بسیار مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر این تکنیک باعث بهبود روابط شما با خودتان نیز می گردد. یکی از شاگردان من، تصویر ذهنی خویش را به طور کل با کمک لبخند درونی عوض کرد. او مدتها دچار خود کم بینی شده بود و همراه با خودش جنگ داشت، تا اینکه این تکنیک را یاد گرفت. او بعد از مدتی تمرین تبدیل به یک دوست بسیار خوب برای خودش شد و کم کم متوجه تأثیر منفی بینی گذشته خود شد.
اگر شما در مراقبه لبخند درونی استاد شوید، در زندگی حس یک لاکپشت را پیدا می کنید که در اقیانوس ناشناخته ها به گشت و گذر می پردازد و خیالش راحت است که لاک محکمش، از او مراقبت می کند و کسی نمی تواند به او آسیبی برساند. در واقع شما قدرت خلق یک محیط بسیار آرام و امن و هماهنگ با اطراف برای خود دارید، طوری که شرایط محیطی دیگر نمی توانند به شما صدمه بزنند. منفی گرایی با کمک لبخند شما از بین می رود و شما هر کجا که باشید، لذت می برید.


خلاصه
لبخند درونی به شما عشقی می دهد که در خانه خود بسیار محتاج آن هستید. خانه شما در واقع بدن شماست، زیرا بدن شما جایی است که شما در آن زندگی می کنید، نه مکان خارجی که در آن هستید. یاد بگیرید تا به بدن خود به عنوان یک مجموعه یا کارخانه ای عظیم نگاه کنید که اعضای آن به طور شبانه روزی سخت کار می کنند و اغلب نادیده گرفته می شوند و به آنها ظلم می شود. یاد بگیرید که با اعضای بدنتان مانند فرزندانتان محبت و مهربانی کنید و به آن ها به خاطر خدمتشان احترام بگذارید.
هیچ یک از اعضا را رها نکرده و نسبت به همه ی آن ها هوشیار و قدردان باشید، تا به مرور با انرژی عشق به درک تعادل برسید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا دنیای شما شکوفا شود. افرادی که به طور معمول در دنیای دورن شما هستند، یعنی اندام ها، استخوا نها، خون، مغز و . بدنی تازه و زنده به شما هدیه خواهند کرد و به شما کمک می کند تا به هر کسی و هر چیزی در خارج از خود، با روشی جدید، آرام و سرشار از محبت و عشق ارتباط برقرار کنید. بنابراین هر جا می روید به خود لبخند بزنید و هر کسی را که می بینید به او لبخند بزنید.

 

حامد کاتوزی
مدرس چی کنگ و مدیر موسسه ورزشی ووشو و مطالعات انرژی درونی ایرانیان

تمرین لبخند درونی در چی کُنگ (قسمت دوم)
برچسب ها:

مجله دانستنیهای سرطان