دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 5 اسفند 94 | بازدید: 2098 مرتبه | دیدگاه:

تشخیص سرطان کولورکتال با یک آزمایش خون ساده

محققان مراکز سرطان شناسی محتلف اروپایی در تازه ترین تحقیقات خود دریافته اند نشانگرهای زیستی خاص می توانند در آزمایش تشخیص برای شناسایی سرطان کولون و رکتوم (کولورکتال) نقش داشته باشند. این امر شناسایی سرطان کولورکتال را که سومین سرطان متداول در جهان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است،


در مراحل اولیه با استفاده از یک آزمایش خون ساده میسر می کند. اگر این سرطان سریع تشخیص داده شود شانس درمان آن بالاست، اما تشخیص سریع آن قطعی نیست.
دکتر مکس مازون از دانشگاه لوون اظهار کرد؛ این تحقیق نشان می دهد که دستیابی به درک کامل از نقش سیستم ایمنی بدن در سرطان تا چه حد اهمیت دارد. در این مورد امیدواریم که این آگاهی به آزمایشی جدید و حساس تر در جهت شناسایی سرطان کولون و رکتوم در مراحل اولیه منجر شود و به این ترتیب بیماران بیشتری درمان شوند.
وی افزود: اگر به سرطان مبتلا باشیم، سیستم ایمنی بدن به آن واکنش نشان می دهد و تلاش می کند تا سلول های سرطانی را از بدن ما خارج کند. در این فرایند ژن هایی به نوع بخصوصیا ز گلبول های سفید یعنی مونوسیت های خون محیطی به مواد ترشح شده از سلول های سرطانی واکنش نشان می دهند. دکتر الکساندر هام در این باره می گوید؛ مواد ترشح شده از سلول های سرطانی، ژن های خاصی را در مونوسیت ها فعال می کنند. اکنون این ژن ها را شناسایی کرده ایم که می توانند به کمک خون گیری با روش های استاندارد در جهت تشخیص سرطان کولون و رکتوم مفید واقع شوند.


دکتر هانس پرنن از بیمارستان دانشگاه لوون می گوید: این آزمایش جدید به احتمال زیاد حساس تر است. چون به طور مستقیم تغییرات ایجاد شده توسط تومور را شناسایی می کند و فقط به وجود خون در مدفوع تکیه ندارد. امتیاز دیگرش این است که این فرآیند هنگامی انجام می شود که تومور در حال شکل گیری است، یعنی اولین مراحل تشکیل تومور.
از آنجایی که این آزمایش بر نحوه پاسخگویی بدن نسبت به حضور سلول های سرطانی کولون و رکتوم تکیه دارد، حتی پس از خارج کردن تومور اولیه برای شناسایی متاستازهای دور دست نیز کاربرد دارد. این پتانسیل منحصر به فرد باعث می شود که پس از برداشتن تومور اولیه بیمار از طریق جراحی ، این آزمایش ابزار معتبری برای پیگیری های بعدی محسوب شود.


برای شناسایی ژن های درگیر در این پروژه پرنن و همکارانش از مراکز سرطان شناسی در بروکسل، هایدلبرگ و رم نمونه هایی را از بیماران جمع آوری کردند.
به گزارش کلینیکال انکولوژی این کاربه گروه محققان به رهبری دکتر مکس مازون از دانشگاه لوون اجازه داد تا 43 ژن مرتبط با این مورد را شناسایی کنند.
ووتر فان دلما زب خش (vib Nucleomics Core) میگوید: از آنجایی که وارد کردن 43 ژن مختلف در یک آزمایش تشخیصی بیش از حد زیاد است، آنچه اهمیت دارد این است که مجموعه ژن های محدودتری از این بین انتخاب شوند که دارای همان ارزش پیش آگهی و تشخیصی باشند. در نهایت موفق شدیم مجموعه ای 23 ژنی را تدوین کنیم، اما همچنان در تلاش هستیم که باز هم این تعداد را کاهش دهیم.


در حال حاضر مشکلی که در مقابل محققان قرار دارد این است که با استفاده حداقلی از این مجموعه نشانگرهای زیستی یک آزمایش را طراحی کنند. آنها برای طراحی و اجرای این آزمایش به دنبال یک شریک صنعتی هستند.

تشخیص سرطان کولورکتال با یک آزمایش خون ساده

مجله دانستنیهای سرطان