دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 2 آبان 93 | بازدید: 2972 مرتبه | دیدگاه:

چگونه فرزندانمان را در جریان بیماری خود قرار دهیم؟

کودکان


اینکه چطور فرزندان را در جریان بیماری بگذاریم، امری بسیار دشوار است. شاید بهترین راهکار برخوردِ آشکار و صادقانه باشد. حتی کودکانِ خردسال هم دگرگونیِ شرایط را احساس می کنند و ترسهای ناشی از آن می تواند بسیار خطرناک تر از مواجه شدن با حقیقت باشد. اینکه تا چه اندازه برای کودکانتان از بیماریِ خود بگویید بستگی به سن و بلوغ ذهنی آ نها دارد.

بهتر است کم کم اطلاعات را به آ نها ارائه کنید و به تدریج به شرح بیماریتان بپردازید تا اینکه تصویرِ مناسب از بیماریتان در ذهنشان شکل بگیرد.


نوجوانان


نوجوانان دچارِ شرایطِ سختِ ویژه ای خواهند شد زیرا درست هنگامی که به اقتضای سنشان خواستار آزادی بیشتر هستند، ممکن است مجبور شوند مسئولیت های جدیدی به عهده بگیرند. لذا شاید احساس کنند به دوش کشیدنِ این بار بیشتر از حد و توانشان است. بسیار مهم است که آنها بتوانند همگام با زندگیِ عادیشان پیش بروند و همواره از حمایتِ مورد نیازشان برخوردار باشند.

اگر برای فرزندانتان دشوار است که با شما صحبت کنند، می توانید آنها را به صحبت کردن با فردِ نزدیک و مورد اعتمادِ دیگر تشویق کنید، برای مثال یکی از بستگانِ نزدیک، دوست خانوادگی، معلم یا مشاور.

 

 

چگونه فرزندانمان را در جریان بیماری خود قرار دهیم؟

مجله دانستنیهای سرطان