دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 12 بهمن 95 | بازدید: 1997 مرتبه | دیدگاه:

فايده موسيقی درمانی برای افراد مبتلا به سرطان!

به گفته محققان، شنيدن موسيقي مي تواند براي بيماران مبتلا به سرطان سودمند باشد چرا كه علاوه بر تأثير مثبت روانشناختي، داراي تأثير مثبت فيزيكي هم هست.
طبق يافته محققان دانشگاه در كسل فيلادلفيا آمريكا، گوش دادن به موسيقي موجب كاهش علائم اضطراب، درد، خستگي و تقويت كيفيت زندگي مي شود. در اين مطالعه، تأثير موسيقي درماني (پيشنهاد گوش دادن به يك موسيقي با تجربه شخصي خود فرد از سوي موسيقي درمانگرهاي مجرب) و موسيقي پزشكي (گوش دادن به يك موسيقي از قبل ضبط شده توسط پزشك يا پرستار) بر پيامدهاي فيزيكي و روانشناختي افراد مبتلا به سرطان بررسي شد.


جك برادت، استاد دانشگاه، در اين باره مي گويد: «ما دريافتيم موسيقي درماني به بهبود كيفيت زندگي بيماران كمك مي كند. » در مجموع 52 آزمايش مورد بررسي واقع شدند كه شامل 3731 شركت كننده مبتلا به سرطان بود. 23 مورد از اين آزمايشات به عنوان موسيقي درماني و 29 مورد باقيمانده به عنوان اقدام به موسيقي پزشكي دسته بندي شدند.

در كل يكي از مهم ترين يافته ها اين بود كه موسيقي در تمامي انواع خود تأثير متوسط تا قوي در كاهش اضطراب بيماران دارد. همچنين در مقايسه موسيقي درماني و موسيقي پزشكي مشخص شد كه موسيقي درماني به مراتب بيشتر از موسيقي پزشكي كيفيت زندگي فرد بيمار را بهبود مي بخشد.

 

فايده موسيقی درمانی برای افراد مبتلا به سرطان!

مجله دانستنیهای سرطان