دانستنی های سرطان

آشنایی با سازمانهای مردم نهاد ایران و جهان

  • «سنا» نام کودکی بود که سرطان، چراغ زندگی اش را خیلی زود خاموش کرد. «سنا» در یک روز پاییزی از دنیا رفت اما موسسه خیریه «سنا» در یک روز بهاری متولد شدتا آن چراغ خاموش...

    31 خرداد 94 ادامه مطلب
  • مؤسسه خیریه بهنام دهش پور مستقر در بخش سرطان بیمارستان شهدای تجریش، نام جوان قهرمانی را بر پیشانی دارد که در آغاز هفدهمین بهار زندگی اش به بیماری سرطان مبتلا شد و طی سه سال...

    27 خرداد 93 ادامه مطلب
  • نگاهی به سمن های فعال در زمینه برآورده سازی آرزوهای کودکان بیمار در ایران و جهان. در سمن های حوزه سلامت گاهی یکی از اهداف ارتقای کیفیت زندگی بیماران است. سمن های زیادی برای رسیدن...

    27 خرداد 93 ادامه مطلب

مجله دانستنیهای سرطان