دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 28 خرداد 98 | بازدید: 4801 مرتبه | دیدگاه:

سرطان، بحران خاموش جامعه بشري

عضو هيأت مديره انجمن علمي سرطان ايران گفت: سازمان بهداشت جهاني سرطان را بحران خاموش جامعه بشري خوانده زيرا امروز رشد فزاينده‌اي به ويژه در كشورهاي توسعه يافته دارد.
دكتر فرهاد سميعي؛ بيان كرد: سرطان يكي از دلايل اصلي مرگ و مير در كشورهاي مختلف است كه متأسفانه امروزه روند صعودي ابتلا به آن درتمام سنين مشاهده مي‌شود.


وي آلودگي‌هاي آب، هوا و غذا را از جمله علل تشديد كننده بروز سرطان برشمرد و افزود: سرطان كه از سوي سازمان بهداشت جهاني به عنوان بحران خاموش جامعه بشري معرفي شده هزينه‌هاي درماني زيادي را بر نظام‌هاي سلامت، دولت و خانواده تحميل كرده است.
عضو هيأت مديره انجمن علمي سرطان ايران با اشاره به تدوين برنامه جامعه كنترل سرطان ادامه داد: باتوجه به افزايش فزاينده سرطان در تمام كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي توسعه يافته، سازمان ملل تمام كشورهاي عضو را موظف كرده تا با تنظيم اين برنامه به تمام زواياي اين بيماري توجه كنند.


وي پيشگيري، تشخيص، درمان و طب تسكيني مؤثر در سرطان را از ابعاد متفاوت اين بيماري خواند و تصريح كرد: اساتيد و مسئولين ايراني هم مانند ساير كشورهاي جهان با تلاش در ساماندهي اقدامات پيشگيرانه و ساير ابعاد بيماري سرطان، سعي دارند در راستاي برخورد صحيح با اين معضل گام بردارد.
دكتر سميعي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران يادآور شد: انجمن علمي سرطان ايران براي ارتقاي امور آموزشي، پژوهشي و درماني اين بيماري زندگي ماشيني و همچنين كمك به پيشبرد برنامه جامع سرطان، برنامه‌هاي علمي متعددي از جمله برگزاري اولين كنفرانس سرطان غرب آسيا را در دست اجرا دارد.

 

---------------------------
دانستنیهای سرطان - سال بیستم، شماره 36 و 37
بهار و تابستان 1398
Understanding Cancer -  Vol 20 - No. 36,37 - 2019

سرطان، بحران خاموش جامعه بشري
برچسب ها:

مجله دانستنیهای سرطان