دانستنی های سرطان

تاریخچه دانستنی های سرطان

نشریه دانستنی های سرطان

نشریه دانستنیهای سرطان وارد پانزدهمین سال انتشار خود شده است.
این نشریه جهت افزایش اگاهی و اطلاع رسانی در زمینه سرطان برای عموم مردم و به زبان ساده منتشر میشود وتنها مجله سرطان مردمی در کشورمان  میباشد.
دانستنیهای سرطان برنده تندیس و لوح تقدیر یونسکو و جایزه کنگره ملی جامع سرطان شده است.

معرفی همکاران نشریه

 • دکتر فاطمه اصفهانی

  صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 • دکتر علی مطلق

  سردبیر

 • دکتر احمدرضا مافی

  دبیر تحریریه

 • دکتر ندا یارایی

  مدیر داخلی

 • نگین حق شناس

  مدیر هنری

 • فرنوش جهرمی

  مدیر روابط عمومی

مشاورین نشریه:
دکتر مرتضی عطری (فوق تخصص جراحی سرطان، استاد دانشگاه تهران)
دکتر جهانگیر رافت (فوق تخصص سرطان، استاد دانشگاه تهران)
دکتر فریدون سیرتی (فوق تخصص جراحی سرطان، استاد دانشگاه تهران)
مهندس مسعود مولایی (تحلیل گر وب، کارشناس شبکه و تجارت الکترونیک)