دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 5 اسفند 94 | بازدید: 1837 مرتبه | دیدگاه:

تشخیص سرطان پروستات با آزمایش ژنتیکی دانشمند ایرانی

با حضور دانشمند ایرانی دانشگاها لینویز، آزمایش زنتیکی جدیدی برای تشخیص هر چه بهتر سرطان پروستات ارائه شده است. این دستاورد امیدوارکننده توسط گروهی از دانشمندان علوم پزشکی دانشگاه ها و مراکز درمانی آمریکا ارائه شده که در میان آنها نام دکترروح الله شریفی دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشمندان فعلی مرکز پزشکی JESSE BROWN VA MEDIACAL CENTER و مرکز علوم سلامت بیمارستان دانشگاه الینویز نیز به چشم می خورد.


در این پروژه سه ساله که از حمایت مالی 8/2 میلیون دلاری برنامه تحقیقات سرطان پروستات وزارت دفاع آمریکا برخوردار است دانشمندان امیدوارند که از آزمایش ژنتیکی نوین خود برای زیر نظر قراردادن مکانیسم سرطان پروستات استفاده کنند.
این روش جدید به واسطه اندازه گیری دقیق فعالیت ژن های مشخصی صورت می گیرد که از روی آنها می توان بهترین تصمیم را برای شروع درمان اتخاذ کرد و در عین حال وضعیت سلامت بیمار را نیز به میزان چشمگیری ارتقا داد.


به عقیده دکتر شریفی و همکارانش، در فرایند درمان سرطان پروستات مهمترین نکته اتخاذ روشی مناسب و تاثیرگذار برای نابودی تومور و درمان کامل بیمار است و این آزمایش ژنتیکی چنین راهی را به آنها نشان می دهد. در واقع آنها امیدوارند که این آزمایش جدید به متخصصان این شجاعت را بدهد که تشخیص درستی در خصوص بیماری آن هم در مراحل اولیه پیشرفت تومور ارایه کنند.
انتخاب درمان فوری و یا زیر نظر قرار دادن هوشیارانه بیماری و انجام اقدام موثر در زمان لازم نتیجه استفاده از این آزمایش ژنتیکی خواهد بود که البته هر یک خطرات و اثرات جانبی خاص خود را دارند. به باور دانشمندان علوم پزشکی، بسیاری از موارد سرطان پروستات در مراحلی تشخیص داده می شوند که بیماری پیشرفت اندکی دارد که در این صورت بهتر است  این دسته از بیماران زیر نظرمراقبت های پزشکی قرار گیرند تا اینکه درمان سریع و جراحی برروی آنها آغاز شود. با این حال تاکنون ابزارهای لازم برای رسیدن به این اطمینان خاطر وجود نداشته است و اکنون آزمایش ژنتیکی ابداعی دکتر شریفی و همکارانش بسیاری از ابهامات را بر طرف می سازد.

 

تشخیص سرطان پروستات با آزمایش ژنتیکی دانشمند ایرانی

مجله دانستنیهای سرطان